Termin:

23.11.2017
, godz.
11:00 - 13:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 13.11.2017

Informacje o spotkaniu

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na Spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania środków na Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia mejlem na adres nwolska@wzp.pl do dnia 17 listopada br.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

W przypadku osób z niepełnosprawnością, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy i gdzie?

23 listopada 2017 roku o godzinie 11.00 - 13.30 w Sali 308 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie

Dla kogo?

Spotkanie informacyjne skierowane jest do beneficjentów konkursu 9.3 RPOWZ:

 

- JST, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jst,

- przedsiębiorców,

- organizacji pozarządowych,

- jednostek sektora finansów publicznych,

- kościołów i związków wyznaniowych,

- spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, TBS

- instytucji kultury,

 

ujętych w programie rewitalizacji zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. (wykaz programów rewitalizacji: http://rpo.wzp.pl/node/1738/wykaz-programow-rewitalizacji)

Program spotkania

  • 10.30 – rejestracja uczestników
  • 11.00 – Powitanie uczestników
  • 11.10 –Rewitalizacja – jak uniknąć błędów. Czym jest projekt rewitalizacyjny (prezentacja, dyskusja).
  • 11.50 - Dokumentacja konkursowa bez tajemnic (kryteria oceny wniosków, co będzie premiowane w konkursie – prezentacja, dyskusja).
  • 12. 50 – Konsultacje indywidualne.

W trakcie trwania spotkania do dyspozycji uczestników będą pracownicy Wydziału Zarządzania Strategicznego i Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego  oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, którzy udzielać będą konsultacji indywidualnych.

Organizator spotkania

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Gabinet Marszałka

Biuro Promocji

tel.  (+48 91) 44 19 195

nwolska@wzp.pl