Termin:

15.05.2019
, godz.
10:00 - 12:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 25.04.2019

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza na bezpłatne spotkanie: „Fundusze Europejskie na rozwój turystyki w województwie zachodniopomorskim w ramach RPO WZ", które odbędzie się 15 maja br. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 sala posiedzeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi@powiat.szczecinek.pl do dnia 14.05.2019 r. do godz.: 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

15.05.2019 r. godz.: 10:00 – 12:30.

Gdzie?

Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek. sala posiedzeń.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych środkami na turystykę.

Program spotkania

  • 09:50 – 10:00 Rejestracja uczestników spotkania.

  • 10:00 – 10:55 Przedstawienie programu spotkania. Informacja na temat Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

  • 10:55 – 11.40 Omówienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, typ projektów: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki w obszarze turystyki wodnej, turystyki aktywnej (w tym w szczególności turystyki rowerowej), turystyki poznawczej i kulturowej – cele i założenia programu.

  • 11:40 – 11:55 Przerwa kawowa.

  • 11.55 – 12.20 Zasady przygotowania wniosku w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, typ projektów: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki w obszarze turystyki wodnej, turystyki aktywnej (w tym w szczególności turystyki rowerowej), turystyki poznawczej i kulturowej.

  • 12:20 – 12:30 Pytania i podsumowanie spotkania.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek
tel./fax 94 372 92 50/47
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.