Termin:

05.02.2020
, godz.
11:00 - 14:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 17.01.2020

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gryficach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł w ramach Działania 2.10 RPO WZ", które odbędzie się 5 lutego 2020 w godz. 11.00 – 14.00 w Gryficach / Starostwo Powiatowe Plac Zwycięstwa 37, 72 -300 Gryfice, sala 315.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi@gryfice.pl do dnia 03.02.2020

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

5 lutego 2020 roku, w godzinach 11.00 – 14.00.

Gdzie?

Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice; sala 315 (III piętro).

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do następujących podmiotów:

 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • szkoły wyższe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • instytucje oświatowe i opiekuńcze,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • grupy producentów rolnych,
 • organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
 • organizacje pozarządowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Program spotkania

 • 11:00 - 11:10 Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania.
 • 11:10 - 11:25 Informacje o Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
 • 11:25 - 11:40 Możliwości dotacyjne z RPO WZ  wynikające z harmonogramu konkursów na rok 2020.
 • 11:40 - 12:30 Omówienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.10
 • 12.30 - 12.40 Przerwa
 • 12:40 - 13:30 Zasady przygotowania wniosku w ramach Działania 2.10
 • 13:30 - 14:00 Podsumowanie / pytania od beneficjentów.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny w Gryficach
Plac Zwycięstwa 37, Gryfice 72-300
tel.: 91 384 84 89/86
e-mail: lpi@gryfice.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.