Termin:

11.06.2019
, godz.
13:00 - 15:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 03.06.2019

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gryficach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na rozwój turystyki w województwie zachodniopomorskim w ramach Działania 1.5 RPO WZ", które odbędzie się 11 czerwca 2019 w godz. 13.00 – 15.30 w Gryficach / Starostwo Powiatowe Plac Zwycięstwa 37, 72 -300 Gryfice, sala 315. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi@gryfice.pl do dnia 10.06.2019 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

11 czerwca 2019 roku, w godzinach 13.00 – 15.30.

Gdzie?

Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice; sala 315 (III piętro).

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do sektora MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników przedsiębiorstw.

Program spotkania

  • 13:00 - 13:10 Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania.
  • 13:10 - 13:25 Informacje o Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
  • 13:25 - 13:40 Możliwości dotacyjne z RPO WZ  wynikające z harmonogramu konkursów na rok 2019.
  • 13:40 - 14:30 Omówienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5.
  • 14.30 - 14.40 Przerwa.
  • 14:40 - 15:00 Zasady przygotowania wniosku w ramach Działania 1.5.
  • 15:00 - 15:30 Podsumowanie / pytania od beneficjentów.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny w Gryficach

Plac Zwycięstwa 37, Gryfice 72-300

Tel.: 91 384 84 89/86

Mail: lpi@gryfice.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.