Termin:

14.09.2018
, godz.
10:00 - 12:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 06.09.2018

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dofinansowanie szkoleń (BUR) i pożyczki na rozwój firmy (JEREMIE 2)”, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Kołobrzeg  w godz. 10:00-12:30  w Kołobrzegu, ul. Trzebiatowska 48A

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: lpi-koszlin@wzp.pl  do dnia 13.08.2018 do godz. 14:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

 

Kiedy?

14 września 2018, w godzinach 10:00 – 12:30.

Gdzie?

Urząd  Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A, sala konferencyjna.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do sektora MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw. 

Program Spotkania:

  • 10:00-10:15   Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia.

  • 10:15-10:30   Informacje o Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

  • 10:30-11:15   Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych – Przedstawicielka Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

  • 11:15-11: 30   Przerwa.

  • 11:30-12: 00   Pożyczki dla przedsiębiorstw – JEREMIE II – Przedstawicielka Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

  • 12:00-12:30    Podsumowanie / pytania od beneficjentów

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
al. Monte Cassino 2
tel. 94 31 77 405 (409 lub 407)
e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.