Termin:

24.10.2019
, godz.
10:00 - 12:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 08.10.2019

Z uwagi na małe zainteresowanie spotkanie informacyjne zostaje odwołane.

Zainteresowanych uzyskaniem informacji związanych z tematyką wymienionego spotkania prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koszalinie tel. 94 31 77 405 (407,409)  lub mailowo na adres: lpi-koszalin@wzp.pl

 

Informacje o Spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Sięgnij po fundusze europejskie na wymianę pieców oraz  termomodernizację”, które odbędzie się 24.10.2019 r.  w godz. 10:00-12:00  w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie, Al. Monte Cassino 2,   

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:  lpi-koszalin@wzp.pl do dnia 22.10.2019 do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

24 października 2019 r., w godz. 10:00-12:00.

Gdzie?

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie, Al. Monte Cassino 2, sala konferencyjna nr 128.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych  -  mieszkańców Koszalina i ościennych miejscowości.

Program spotkania

  • 10:00-10:10   Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania.

  • 10:10-10:20   Informacje na temat funkcjonowania sieci PIFE.

  • 10:20-11:00  Omówienie regulaminu naboru na poziomie gminy z działania 2.14 z RPO WZ.

  • 11:00-11:30  Omówienie regulaminu naboru na poziomie gminy z działania 2.15 z RPO WZ.

  • 11:30-11:40  Oferta WFOŚiGW  „Czyste powietrze”.

  • 11:40 – 12:00 Pytania od beneficjentów.

Organizatorzy spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
al. Monte Cassino 2
tel. 94 31 77 405 (409 lub 407)
e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.