Termin:

22.09.2017
, godz.
11:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 14.09.2017

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Europejskich Funduszy Europejskich w Pyrzycach zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu w zakresie Finansowanie z Funduszy Europejskich rozpoczęcia działalności gospodarczej, kursów i szkoleń.

Kiedy?

Spotkanie odbędzie się 22 września 2017 r. w godzinach 11:00 – 13:00. 

Gdzie?

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce.

Rejestracja

Rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres e-mail Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach: lpi@pyrzyce.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnością prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach,
ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce,
tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303,
e-mail: lpi@pyrzyce.pl.

Dla kogo?

Spotkanie kierowane jest do osób fizycznych z terenu powiatów: pyrzyckiego, stargardzkiego, myśliborskiego, gryfińskiego i choszczeńskiego.

W przypadku osób z niepełnosprawnością, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Program spotkania

1. Rejestracja uczestników i rozpoczęcie spotkania.
2. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – oferta Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach.
3. Wystąpienie przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach

  • Projekt POWER i RPO do kogo są skierowane
  • Formy wsparcia z jakich mogą skorzystać osoby bezrobotne w ramach projektów RPO i POWER
  • Środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w jakiej wysokości i dla jakich grup docelowych
  • Jakie szkolenia przewidywane są w ramach POWER i RPO
  • Bon na zasiedlenie w ramach projektów (kto może skorzystać z tego typu wsparcia i w jakiej wysokości)

4. Przerwa.
5. Perspektywa na lata 2014-2020.
6. Zasady korzystania z Funduszy Europejskich.
7. Omówienie zasad korzystania z Bazy Usług Rozwojowych.
8. Dotacje oraz instrumenty zwrotne wspierające aktywizację zawodową.
9. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
10. Przerwa.
11. Konsultacje indywidulane.