Termin:

24.01.2018
, godz.
10:00 - 12:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 12.01.2018

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach serdecznie zaprasza w dniu 24 stycznia 2018 r. na spotkanie  informacyjne dotyczące pozyskiwania środków na założenie działalności gospodarczej.

Rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres e-mail Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach: lpi@pyrzyce.pl. 

Kontakt z organizatorem: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303 e-mail: lpi@pyrzyce.pl.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Kiedy i gdzie?

24 stycznia 2018 r. w godz. 10:00-12:00, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce.

Dla kogo?

Spotkanie kierowane jest do osób fizycznych z terenu powiatów: pyrzyckiego, stargardzkiego, myśliborskiego, gryfińskiego i choszczeńskiego.

Uwaga!

W przypadku osób z niepełnosprawnością, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycachul.

ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303 e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Program spotkania

 1. Rejestracja uczestników i rozpoczęcie spotkania.

 2. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – oferta Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach.

 3. Wystąpienie przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach

  - Projekt POWER i RPO do kogo są skierowane
  - Formy wsparcia z jakich mogą skorzystać osoby bezrobotne w ramach projektów RPO i POWER
  - Środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w jakiej wysokości i dla jakich grup docelowych
  - Jakie szkolenia przewidywane są w ramach POWER i RPO
  - Bon na zasiedlenie w ramach projektów (kto może skorzystać z tego typu wsparcia
  i w jakiej wysokości)

 4. Przerwa.

 5. Perspektywa na lata 2014-2020.

 6. Zasady korzystania z Funduszy Europejskich.

 7. Omówienie zasad korzystania z Bazy Usług Rozwojowych.

 8. Dotacje oraz instrumenty zwrotne wspierające aktywizację zawodową.

 9. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 10. Przerwa.

 11. Konsultacje indywidulane.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy:

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów,
 • pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich, udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.