Termin:

25.04.2018
, godz.
10:00 - 12:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 12.04.2018

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Środki dla osób bezrobotnych i niepracujących na założenie działalności – dotacje, pożyczki i szkolenia”, które odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w godz. 10:00 – 12:00 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, sala nr 209.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi@pyrzyce.pl do dnia 24.04.2018 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

25.04.2018 r. godzina 10:00 – 12:00.

Gdzie?

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, sala nr 209.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do osób biernych zawodowo z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Program Spotkania:

10:00 - 10:15 - Rejestracja Uczestników.
10:15 – 10:30 - Przedstawienie Sieci PIFE i Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
10:30 – 11:10 - Wsparcie dla bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

  • Dotacje na podejmowanie działalności – wystąpienie przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju – pani Małgorzata Krysiak.
  • Dotacje na podejmowanie działalności – wystąpienie przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania Lider Pojezierza – pan Ireneusz Kostka.

11:10 – 11:25 - Instrumenty zwrotne – niskooprocentowane pożyczki dla bezrobotnych na podejmowanie działalności gospodarczej.
11:25 – 11:40 - Kursy i szkolenia dla osób pozostających bez zatrudnienia.
11:40 – 12:00 - Sesja  pytań i odpowiedzi / konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach,
ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, pokój 17 A
tel. 88 11 302, 88 11 303, e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.