Termin:

23.01.2019
, godz.
11:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 07.01.2019

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Środki unijne na studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla osób dorosłych, które odbędzie się 23 stycznia 2019 r. w godz. 11:00 – 13:00 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, sala nr 209.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi@pyrzyce.pl do dnia 22 stycznia 2019 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

23.01.2019 r. 11:00 – 13:00.

Gdzie?

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, sala nr 209.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest dla każdej pełnoletniej osoby, która pracuje (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).

Program spotkania

 • 11:00 - 11:10 - Rejestracja Uczestników.

 • 11:10 – 11:30 - Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 • 11:30 – 12:30 – Pożyczki na kształcenie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  • cele i założenia programu;
  • zagadnienia formalne;
  • zasady przygotowania wniosku.

 • 12:30 – 12:40 – Przerwa.

 • 12:40 – 13:00 - Pytania i odpowiedzi.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce
Infolinia: 91 881 13 02, 91 88 11 303, e-mail: lpi@pyrzyce.pl 

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.