Termin:

28.02.2018
, godz.
10:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 20.02.2018

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach  zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na zadania z zakresu infrastruktury turystyki aktywneji uzdrowiskowej, które odbędzie się 28 lutego 2018 r., w godz. 10:00-13:00, w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres lpi@pyrzyce.pl do dnia 27 lutego, do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy i gdzie?

28 lutego 2018r., w godz. 10:00-13:00, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce.

Dla kogo?

Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli JST ich związków i stowarzyszeń oraz przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na realizację projektów w w/w zakresie. 

Organizator spotkania

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
  ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303 e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Program spotkania

 1. Rejestracja Uczestników

 2. Blok I Przedstawienie Sieci PIFE

 3. Blok II Przedstawienie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

 4. Przerwa

 5. Blok III –– Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 4.9  Rozwój zasobów endogenicznych

 6. Blok IV – sesja  pytań i odpowiedzi / konsultacje indywidualne

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy:

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów,
 • pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich, udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.