Termin:

17.05.2019
, godz.
11:00 - 13:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 08.05.2019

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne: "Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła", które odbędzie się 17 maja 2019 r. w godz. 11:00 – 13:30 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, sala nr 209.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi@pyrzyce.pl do dnia 15 maja 2019 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

17.05.2019 r. w godzinach 11:00 – 13:30.

Gdzie?

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, sala nr 209.

Dla kogo?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są gminy z terenu województwa zachodniopomorskiego .

Program spotkania

 • 10:45 – 11:00 - Rejestracja uczestników.
 • 11:00 – 11:15 - Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
 • 11:15 – 12:00 - Omówienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy:
  • cele i założenia programu,
  • zagadnienia formalne,
  • zasady przygotowania wniosku.
 • 12:00 – 13:00 – Omówienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy:
  • cele i założenia programu,
  • zagadnienia formalne,
  • zasady przygotowania wniosku.
 • 13:00 – 13:30 - Pytania i odpowiedzi.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzych
Infolinia: 91 881 13 02, 91 88 11 303
e-mail: lpi@pyrzyce.pl 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
tel. 91 486 15 56, fax. 91 486 15 57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.