Termin:

05.11.2019
, godz.
9:00 - 13:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 10.10.2019

ODWOŁANE!

Informacje o Spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla JST w ramach Działania RPO 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych - infrastruktura turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, które odbedzie się w Szczecinie w dniu 5 listopada 2019 r., w godz. 09:00-13:30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl do dnia 30 października 2019 r. do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

5 listopada 2019 r., w godz. 09:00-13:30.

Gdzie?

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Wyszyńskiego 30, sala 308.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, położonych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056 t.j. ze zm.).

Program szkolenia

  • 09:00 - 09:15 Rejestracja uczestników.
  • 09:15 - 09:45 Informacja o Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Zachodniopomorskim.
  • 09:45-11:00 Główne założenia konkursu RPO 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych - infrastruktura turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy - budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki uzdrowiskowej.
  • 11:00 - 12:00 Procedura wyboru projektów.
  • 12:00 - 12:15 Przerwa.
  • 12:15-13:00 Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie.
  • 13:00-13:30 Pytania i odpowiedzi.

Organizatorzy spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kuśnierska 12B, 70-536 Szczecin 
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl.

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin 
tel. 91 44 11 100, e-mail: wwrpo@wzp.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.