Termin:

07.11.2019
, godz.
9:00 - 15:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 28.10.2019

Informacje o Spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla zainteresowanych pozyskaniem grantów na poszerzenie swoich działań w warunkach EFS o współpracę w partnerstwie ponad narodowym, które odbedzie się w Szczecinie w dniu 07 listopada 2019 r., w godz. 09:00-15:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl do dnia 04 listopada 2019 r. do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

07 listopada 2019 r., w godz. 09:00-15:00.

Gdzie?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Kusnierska 12B, (wejście od ul. Grodzkiej), 70-536 Szczecin 
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest wszystkich obecnych i potencjalnych beneficjentów Europejskiego Funduszy Społecznego.

Program spotkania informacyjnego

 • 9:00-9:15 Rejestracja uczestników.

 • 09:15-09:30 Przedstawienie sieci PIFE.

 • 09:30- 09:45 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego działanie 7.1.

 • 09:45-11.00 Część informacyjna Ścieżki Współpracy POWER.

  - Przedstawienie celu spotkania i jego programu.
  - Przedstawienie się uczestników. Wprowadzenie do integracji i sieciowania.
  - Po co współpraca międzynarodowa?
  - Informacje o projekcie.
  - Modele współpracy międzynarodowej.

 • 11.00-11.15 Przerwa kawowa.

 • 11.15-12.30 Część warsztatowa I
  -Co będzie efektem współpracy ponadnarodowej (rozwiązanie/produkt finalny projektu)?

 • 12:30-13:00 lunch

 • 13.00 -15.00 Część warsztatowa II

  Koszty projektu
  Wartość dodana współpracy ponadnarodowej
  Kto może skorzystać z wypracowanego rozwiązania ?

Organizatorzy spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kuśnierska 12B, 70-536 Szczecin 
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.