Termin:

06.11.2019
, godz.
9:00 - 15:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 23.10.2019

Informacje o Spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie wraz Fundacją Fundusz Współpracy realizatorem projektu "Ścieżki Współpracy" serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne z Funduszami Europejskimi dla zainteresowanych pozyskaniem grantów na poszerzenie swoich działań w warunkach EFS o współpracę w partnerstwie ponad narodowym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl do dnia 4 listopada 2019 r. do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

Spotkanie odbędzie się 6 listopada 2019 w godzinach od 10:30 - 15:00.

Gdzie?

w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie ul. Kuśnierska 12b (wejście od ulicy Grodzkiej).

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest wszystkich obecnych i potencjalnych beneficjentów Europejskiego Funduszy Społecznego

Program szkolenia

10:30-10:45 Rejestracja uczestników

10:45-11:00 Przedstawienie  sieci PIFE

11:00-11:15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego działanie 8.1

11.15-12.50 Część informacyjna Ścieżki Współpracy POWER

  • Przedstawienie celu spotkania i jego programu.
  • Przedstawienie się uczestników. Wprowadzenie do integracji i sieciowania.
  • Po co współpraca międzynarodowa?
  • Informacje o projekcie.
  • Modele współpracy międzynarodowej.

12.50-13.10        Przerwa kawowa

13.10-15.00        Część warsztatowa

  • W poszukiwaniu pomysłów na projekty ponadnarodowe – warsztaty animacyjne.
  • Podsumowanie warsztatów i całego spotkania.

Organizatorzy spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kuśnierska 12B, 70-536 Szczecin 
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl.

Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa
tel. 22 450 98 65, e-mail: kontakt@sciezkiwspolpracy.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.