Termin:

13.12.2019
, godz.
9:00 - 12:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 03.12.2019

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie wraz z Wydziałem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego serdecznie zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego firm w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, które odbędzie się 13 grudnia 2019 r., w godz. 9:00-12:30 w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, 70-203 Szczecin, ul. Wyszyńskiego 30, sala konferencyjna nr 308.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl do dnia 11 grudnia 2019 r. do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

13 grudnia 2019 r., w godz. 9:00 - 12:30.

Gdzie?

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, 70-203 Szczecin, ul. Wyszyńskiego 30, sala konferencyjna nr 308 (III p.).

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego, zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych na inwestycje i rozwój firmy w przemyśle stoczniowym.

Program spotkania

 • 9:00-9:15 Rejestracja
 • 9:15-9:25 Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia.
 • 9:25-9:40 Informacje na temat Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).
 • 9:40-10:30 Główne założenia konkursu dla działania 1.5.
 • 10:30-10:45 Przerwa.
 • 10:45-11:30 Procedura wyboru projektów. 
  Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.5 cz. 1.
 • 11:30-11:45 Przerwa.
 • 11:45-12:30 Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.5 cz. 2.

Organizatorzy szkolenia

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowskie Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kuśnierska 12B, 70-536 Szczecin 
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl.

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
tel.  (+48 91) 44 11 100

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.