Termin:

29.10.2019
, godz.
10:00 - 14:45
(zakończone)

data dodania szkolenia: 10.10.2019

Dziękujemy za uczestnictwo w wydarzeniu, a dla zainteresowanych tematyką zamieszczamy prezentację Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz prezentację Wydziału Wdrażania RPO.

Termin zgłoszeń na spotkanie informacyjne zostaje wydłużony do 25.10.2019 r.

Informacje o Spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o fundusze europejskie w ramach Działania 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM), które odbedzie się w Szczecinie w dniu 29 października 2019 r., w godz. 10:00-14:45.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl do dnia 24 października 2019 r. do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

29 października 2019 r., w godz. 10:00-14:45.

Gdzie?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Kusnierska 12B, (wejście od ul. Grodzkiej), 70-536 Szczecin 
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do firm z sektora MŚP.

Program spotkania informacyjnego

 • 10:00-10:15 Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia.

 • 10:15-10:20 Informacje na temat Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

 • 10:20-11:00 Omówienie założeń strategii ZIT SOM – Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 • 11:00-11:45 Główne założenia konkursu dla działania 1.7  cz. 1.

 • 11:45-12:00 Przerwa.

 • 12:00-12:45 Główne założenia konkursu dla działania 1.7  cz. 2.

 • 12:45-13:30 Procedura wyboru projektów dla Działania 1.7.

 • 13:30-13:45 Przerwa.

 • 13:45-14:15 Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.7.

 • 14:15-14:45 Podsumowanie / Pytania indywidualne uczestników.

Organizatorzy spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kuśnierska 12B, 70-536 Szczecin 
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl.

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin 
tel. 91 44 11 100, e-mail: wwrpo@wzp.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.