Termin:

27.02.2018
, godz.
10:00 - 15:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 07.02.2018

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie wraz z Wydziałem Wdrażania RPO zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w ramach Działania 9.2 Infrastruktura społeczna, typ 1 Odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie mieszkań chronionych RPO WZ 2014-2020 – konkurs nr : RPZP.09.02.00-IZ.00-32-001/18, które odbędzie się 27 lutego 2018 r., w godz. 10:00-15:00, w Głównym Punkcie Informacyjnym w Szczecinie przy ul. Kuśnierska 12b.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres gpi@wzp.pl do dnia 23 lutego, do godz. 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy i gdzie?

27 luty 2018r., w godz. 10:00-15:00, Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do: jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną oraz organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstwa ww. podmiotów. 

Organizator spotkania

 • Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, Szczecin, e-mail: gpi@wzp.pl, tel. 800 34 55 34.
 • Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin.

Program spotkania

 1. 10:00-10:10 Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia

 2. 10:10-11:45 Główne założenia konkursu dla Działania 9.2

 3. 11:45-12:00 Przerwa

 4. 12:00-13:50 Procedura wyboru projektów oraz omówienie kwestii problemowych w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie

 5. 13:50-14:00 Przerwa

 6. 14:00-15:00 Pytania indywidualne uczestników,  zakończenie spotkania.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy:

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów,
 • pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich, udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.