Termin:

24.09.2019
, godz.
9:45 - 12:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 10.09.2019

Informacje o Spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla samorządów”. Spotkanie kierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego i odbędzie się 24 września 2019 r., w godz. 9:45-12:30.

Przedstawiciele samorządów zainteresowani uczestnictwem proszeni są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl do dnia 20 września 2019 r. do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

24 września 2019 r., w godz. 09:45-12:30.

Gdzie?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich związków i stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych JST.

Program spotkania

  • 9:45-10:00 Rejestracja uczestników.

  • 10:00-10:15 Informacje dotyczące funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

  • 10:15-10:45 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozwój zasobów endogenicznych – możliwości dofinansowania w ramach działania 2.10 oraz 4.9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

  • 10:45-11:15 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych. Bariery architektoniczne od realizacji do partycypacji (POWER 2.19).

  • 11:15-11:30 Przerwa.

  • 11:30-12:00 Podniesienie kompetencji cyfrowych w samorządach (POPC 3.1).

  • 12:00-12:30 Pytania i odpowiedzi.

Organizatorzy spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowskie Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kuśnierska 12B, 70-536 Szczecin 
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.