Termin:

06.03.2020
, godz.
9:15 - 13:45
(zakończone)

data dodania szkolenia: 28.01.2020

Uwaga! Zmianie ulega miejsce spotkania, odbędzie się ono w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin, w sali 308 na III p.

Informacje o Spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla samorządów.”

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl do dnia 3 marca 2020 r. do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

6 marca 2019 r., w godz. 09:15-13:45

Gdzie?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12B, 70-536 Szczecin (wejście od ulicy Grodzkiej).

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z woj. Zachodniopomorskiego.

Program spotkania

 • 09:15-09:30 Rejestracja uczestników.
 • 09:30-09:45 Informacje o Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
 • 09:45-11:00 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (RPO WZ 6.6). Wdrożenie  kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających  istotnym problemem zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności (RPO WZ 6.8).
 • 11:00-12:15 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (RPO WZ 7.2). Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. (RPO WZ 7.6).  Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością (7.7 RPO WZ).
 • 11:15-12:30 Przerwa kawowa.
 • 12:30-13:00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej (8.1. RPO WZ).
 • 13:00-13:30 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach (PO PC 1.1).
 • 13:30-13:45 Podsumowanie.

Organizatorzy spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kuśnierska 12B, 70-536 Szczecin 
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.