Termin:

28.03.2019
, godz.
10:00 - 13:00

data dodania szkolenia: 04.03.2019

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców”, które odbędzie się 28 marca 2019 r. w

siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin w godz. 10.00- 13.00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres gpi@wzp.pl do dnia 26 marca 2019 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

28 marca 2019 r. godz. 10:00- 13.00.

Gdzie?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli gmin, jednostek podległych (np. szkół, bibliotek, domów kultury) oraz organizacji pozarządowych.

Program spotkania

 • 10:30 - 11:00 Omówienie funkcjonowania Sieci PIFE i Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

 • 11:00 - 12:00 Przedstawienie głównych założeń programu grantowego dla gmin dotycząceego „Podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców”
  - cele i założenia programu,
  - zagadnienia formalne,
  - jak przygotować wniosek.

 • 12:00 – 12:30 Przedstawienie głównych projektów Fundacji Promocji Gmin Polskich i możliwości udziału w nich.

 • 12:30 – 13:00 Pytania i odpowiedzi.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl

Fundacja Promocji Gmin Polskich
Warszawa ul. Jaworzyńska 7/3
telefon: (22) 697 52 99      
www.fpgp.eu 
maile: fundacjapgp@gmail.com, k.ustrycka@fpgp.eu
Kierownik projektu : KATARZYNA USTRYCKA

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.