Termin:

27.08.2019
, godz.
10:00 - 12:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 01.08.2019

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie  serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne „Powrót do pracy opiekunów dzieci do lat 3”, które odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin w godz. 10.00-12.30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

27 sierpnia 2019 r.  godz. 10:00- 12.30.

Gdzie?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 planujących powrót bądź wejście na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka.

Program spotkania

  •   9:50 – 10:00 Rejestracja uczestników spotkania.
  • 10:00 – 10:15 Powitanie uczestników, przedstawienie planu oraz Organizatora spotkania.
  • 10:15 – 11:30 Omówienie zakresu wsparcia w ramach projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”.
  • 11:30 – 12:15 Wsparcie opiekunów dzieci do lat 3 poprzez zwiększenie liczby dostępnych miejsc w żłobkach, klubikach dziecięcych lub u opiekuna dziennego.
  • 12:15 – 12:30 Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania.

Organizatorzy szkolenia

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12B, 70-536 Szczecin 
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.