Termin:

28.06.2017
, godz.
10:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 19.06.2017

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: „Wsparcie z Funduszy Europejskich na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkaniowych”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres: lpi@powiat.szczecinek.pl  do dnia 27 czerwca, do godz. 12:00.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy i gdzie?

  • 28 czerwca br. o godz. 10:00, w sali narad nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny w Szczecinku
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. 28 Lutego 16
tel. 94 372 92 50,
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Program spotkania

  • 09:50 - 10:00 Rejestracja uczestników spotkania.
  • 10:00 – 10:20 Czym jest sieć PIFE – kilka słów o Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinku. Wprowadzenie w tematykę Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020.
  • 10:20 – 11:00 Możliwości uzyskania wsparcia na inwestycje związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych:Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
    Fundusz Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego – Premia termomodernizacyjna.
  • 11:00 – 11:15 Przerwa
  • 11:15 – 12:30 Omówienie dokumentacji konkursowej dla działania 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
  • 12:30 Podsumowanie i dyskusja.