Termin:

14.07.2017
, godz.
10:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 07.07.2017

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: „Wsparcie z Funduszy Europejskich na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstw”.

Podczas spotkania omówiony zostanie aktualnie ogłoszony nabór wniosków w ramach działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.Dodatkowo przedstawione zostaną pozostałe źródła dofinansowania rozwoju firmy, w tym:

 • działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  
 • Inicjatywa JEREMIE 2,
 • Podejście LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażane przez Lokalne Grupy Działania.   

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres: lpi@powiat.szczecinek.pl  do dnia 13 lipca br, do godz. 12:00.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy i gdzie?

 • 14 lipca br. o godz. 10:00, w sali narad nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw chcących pozyskać środki z Funduszy Europejskich na rozwój prowadzonej działalności. 

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny w Szczecinku
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. 28 Lutego 16
tel. 94 372 92 50,
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Program spotkania

 • 10:00 - 10:10 Rejestracja uczestników spotkania.
 • 10:10 – 10:30 Czym jest sieć PIFE – kilka słów o Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinku. Wprowadzenie w tematykę Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020.
 • 10:30 – 11:15 Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – omówienie dokumentacji konkursowej. 
 • 11:15 – 11:30 Przerwa
 • 11:30 – 12:30 Możliwe źródła dofinansowania rozwoju firmy, czyli: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 
 • Inicjatywa JEREMIE 2, Podejście LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażane przez Lokalne Grupy Działania.   
 • 12:30 Podsumowanie i dyskusja.