Termin:

21.03.2017
, godz.
10:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 13.03.2017

Informacje o spotkaniu

Celem spotkania informacyjnego jest przedstawienie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców na inwestycje w produkty i atrakcje sektora turystycznego województwa zachodniopomorskiego.

Podczas spotkania umówiona zostanie pełna dokumentacja konkursowa dla działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz przedstawione zostaną informacje na temat innych możliwych źródeł dofinansowania dla branży turystycznej. 

Kiedy i gdzie?

 • 21 marca 2017 r. w godz. 10:00-13:00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16.

Cel spotkania:

 • omówienie założeń konkursu dla Działań 1.5

 • przedstawienie oferty Sieci PIFE. 

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do przedśiebiorstw z sektora MŚP.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres lpi@powiat.szczecinek.pl do dnia 20 marca 2017 r., do godz. 12:00.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny w Szczecinku
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. 28 Lutego 16
tel. 94 372 92 50,
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Program spotkania

 • 9:50 - 10:00    Rejestracja uczestników spotkania.
 • 10:00 – 10:30  Czym jest sieć PIFE – kilka słów o Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinku.                        
  Wprowadzenie w tematykę Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020.
 • 10:45 – 12:00    Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego – Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – omówienie dokumentacji konkursowej. 
 • 12:00 – 12:15  Przerwa
 • 12:15 – 13:00  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – wsparcie udzielane przez Lokalne Grupy Działania. Niskooprocentowana pożyczka JEREMIE. 
 • 13:00    Podsumowanie i dyskusja.