Termin:

22.03.2018
, godz.
10:00 - 12:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 12.03.2018

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: „Kredyt na innowacje technologiczne – Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2”, które odbędzie się 22  marca br. o godz. 10:00, w sali narad nr 106  w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, przy ulicy Warcisława IV 16.

Celem spotkania informacyjnego jest przedstawienie informacji na temat podniesienia innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Na spotkaniu zostanie omówiona cała dokumentacja konkursowa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Specjaliści omówią także najczęściej zadawane pytania
i zagadnienia związane z konkursem 3.2.2 PO IR.

Spotkanie prowadzone będzie przez Specjalistów ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinku.

Udział w spotkaniu  jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne. Planowane zakończenie - godz. 12:30.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub tel./fax. 94 372 92 47) lub elektroniczne przesyłając formularz zgłoszeniowy (e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 21.03.2018 r. do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy i gdzie?

28 lutego 2018 r., w godz. 10:00-12:30,  Starostwio Powiatowe w Szczecinku, przy ulicy Warcisława IV 16, sala narad nr 106.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do sektora MŚP, czyli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Organizator spotkania

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku,
  Ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek
  Tel.: 94 372 92 50 lub 94 372 92 47, e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Program spotkania

 1. 10:00 – 10:05 Rejestracja uczestników spotkania.

 2. 10:05 – 10:20 Czym jest sieć PIFE? – Kilka słów o Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinku.

 3. 10:20 – 11:00 „Kredyt na innowacje technologiczne – Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2”.

 4. 11:00 – 11:15 Przerwa kawowa.

 5. 11:15 – 12:15 Najczęściej zadawane pytania odnośnie konkursu w ramach PO IR.

 6. 12:15 – 12:30 Pytania i odpowiedzi - dyskusja

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy:

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów,
 • pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich, udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.

Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach i szkoleniach.