Termin:

08.11.2019
, godz.
10:00 - 15:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 14.10.2019

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tematyką szkolenia, nabór zgłoszeń zostaje zakończony  z powodu braku wolnych miejsc.

Zainteresowanych uzyskaniem informacji związanych z tematyką wymienionego szkolenia prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koszalinie tel. 94 31 77 405 (407,409)  lub mailowo na adres: lpi-koszalin@wzp.pl

Kolejne zgłoszenia wpisane będą na listę rezerwową.

Za wszelkie zmiany i problemy związane z zakończeniem naboru, serdecznie przepraszamy.

 

Informacje o Szkoleniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Szkolenie  dla wszystkich wnioskodawców i beneficjentów RPO WZ 2014-2020, dotyczące zasad udzielania zamówień w projektach z uwzględnieniem zmian określonych w nowej wersji wytycznych”, które odbędzie się 08.11.2019 r  w godz. 10:00-15:00  w Urzędzie Miejskim  w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, sala sesyjna nr 300.  

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: lpi-koszalin@wzp.pl do dnia 06.11.10.2019 do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

8 listopada  2019 r., w godzinach 10:00 – 15:00

Gdzie?

Urząd Miejski w Koszalinie, 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, sala sesyjna 300.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do wszystkich  wnioskodawców i beneficjentów RPO WZ 2014-2020 realizujących projekty w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

 • przedsiębiorcy z sektora MSP,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • szkoły w tym szkoły wyższe,
 • szpitale,
 • pozostali.

Program  szkolenia:

 • 10:00-10:10 - Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania.
 • 10:10-10:30 - Informacje na temat Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).
 • 10:30-12:00 - Kontrola projektów w ramach RPO WZ 2014-2020. Udzielanie zamówień w ramach projektu - zasady ogólne, podstawy prawne. Zamówienia o wartości poniżej 20 tys. zł netto
 • 12:00-12:15 - Przerwa
 • 12:15-13:45 - Zamówienia o wartości od 20 tyś zł do 50 tyś zł  (nowe zasady). Zamówienia o wartości powyżej 50 tyś zł ( Zasada konkurencyjności). Nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień
 • 13:45-14:00 - Przerwa
 • 14:00-14:30 - Najczęstsze przykłady nieprawidłowości oraz taryfikator korekt finansowych
 • 14:30-15:00 - Pytania od beneficjentów

Organizator szkolenia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
al. Monte Cassino 2.
tel. 94 31 77 405 (409 lub 407)
e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin 
tel. 91 44 11 100, e-mail: wwrpo@wzp.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.