Termin:

28.03.2019
, godz.
9:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 13.03.2019

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie wraz z Wydziałem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, które odbędzie się 28 marca 2019 r. w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 70-203, ul. Wyszyńskiego 30, sala konferencyjna nr 308.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl do dnia 22 marca 2019 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

28 marca 2019 r. godz. 09:00- 13.00.

Gdzie?

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,

Szczecin, 70-203, ul. Wyszyńskiego 30, sala konferencyjna nr 308.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców i beneficjzentów spoza sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Program spotkania

 • 9:00-10:30
  Kontrola w ramach RPO WZ 2014-2020
  Udzielanie zamówień w ramach projektu - zasady ogólne, podstawy prawne.
  Zamówienia o wartości poniżej 20 tys. zł netto.
  Zamówienia o wartości od 20 tys. do 50 tys zł (Rozeznanie rynku).
 • 10:30-10:45 Przerwa.
 • 10:45-13:00
  Zamówienia o wartości powyżej 50 tys. zł (Zasada konkurencyjności).
  Nieprawidłowości oraz nadużycia finansowe (zmowy przetargowe, oszustwa).
  Przerwa.
  Najczęstsze przykłady nieprawidłowości oraz taryfikator korekt finansowych.
  Pytania i odpowiedzi.
   

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
Szczecin, 70-203, ul. Wyszyńskiego 30
tel. 91 44 11 100, e-mail: wwrpo@wzp.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.