Termin:

28.05.2019
, godz.
10:00 - 14:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 30.04.2019

Informacje o szkoleniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie wraz z Wydziałem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie dla firm
z sektora turystycznego zainteresowanych aplikowaniem o fundusze europejskie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Szkolenie odbędzie się 28 MAJA  2019 r. w godz. 10:00 – 14:30 w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie, Al. Monte Cassino 2.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi-koszalin@wzp.pl do dnia 27 MAJA 2019 r. do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

28  MAJA  2019  r. w godz. 10:00 – 14:30

Gdzie?

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin, sala konferencyjna 128.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego, zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych na inwestycje i rozwój firmy z sektora turystycznego.

Program szkolenia

 • 10:00-10:15 Rejestracja
 • 10:15-10:25 Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia.
 • 10:25-10:40 Informacje na temat Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).
 • 10:40-11:30 Główne założenia konkursu dla działania 1.5.
 • 11:30-11:45 Przerwa.
 • 11:45-12:30 Procedura wyboru projektów. 
  Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.5 cz. 1.
 • 12:30-12:45 Przerwa.
 • 12:45-13:30 Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.5 cz. 2.
 • 13:30-14:30 Pytania indywidualne uczestników.

Organizatorzy szkolenia

Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie,
al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin,
e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl, tel. 943177405/07/09

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
tel.  (+48 91) 44 11 100

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.