Termin:

28.05.2015
, godz.
11:00 - 14:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 20.05.2015

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie wraz z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania ze środków funduszy europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 na inwestycje związane z tworzeniem, wsparciem spółdzielni socjalnych i pozostałych przedsiębiorstw społecznych.

Jest to spotkanie wprowadzające do zagadnień związanych z rozwojem ekonomii społecznej na terenie gmin i powiatów naszego regionu. Przedstawione zostaną ogólne informacje na temat planowanego wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszu Pracy dla osób fizycznych i prawnych.

Termin i miejsce spotkania

28 maja 2015 r. w godzinach od 11:00 do 14:00
Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin
sala konferencyjna nr 128

Jak zapisać się na spotkanie?

Rejestracja na spotkanie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres e-mail Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koszalinie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Koszalinie oraz Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:

 

pobierz formularz zgłoszeniowy

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin
e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

Program spotkania

  1. 11.00 – 11.15 – Wstęp i powitanie
  2. 11.15 – 11.30 – Ekonomia społeczna – założenia rozwojowe dla województwa
  3. 11.30 – 12.00 – Możliwości wsparcia w ramach RPO WZ i POWER. Informacja o sieci PIFE
  4. 12.00 – 12.20 – Pomysł na działanie regionalne – otoczenie działań
  5. 12.20 – 12.30 – przerwa
  6. 12.30 – 13.15 – Potrzeby i problemy – diagnoza lokalna
  7. 13.15 – 13.30 – przerwa
  8. 13.30 – 14.00 – Praktyczne oraz ekonomiczne dla JST i NGO – rozwiązania i finansowanie