Termin:

27.08.2020
, godz.
10:00 - 10:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 20.08.2020

Z uwagi na małe zainteresowanie webinarium  zostaje odwołane.

Informacje o webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza na bezpłatne webinarium pt. Dotacje na termomodernizację budynków mieszkalnych i wymianę źródeł ciepła.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: lpi@pyrzyce.pl do dnia 26 sierpnia 2020 r.
do godz. 14:00.

Udział w webinarium jest bezpłatny - Osoby zakwalifikowane do udziału w webinarium zostaną poinformowane drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Uwaga! W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę webinarium. 

Kiedy?

27 sierpnia 2020 r.
10:00 – 10:30

Gdzie?

Webinarium zostanie przeprowadzone na platformie zoom. Link wraz z hasłem do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia  (27 sierpnia 2020 r.). Aby wziąć udział w webinarium, należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębniona księgą wieczystą.

Program webinarium

  • Powitanie uczestników
  • Przedstawienie oferty sieci PIFE
  • Możliwość dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
  • Pytania i odpowiedzi

 

Organizatorzy spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce
Infolinia: 91 881 13 02, 91 88 11 303
e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.