Termin:

27.11.2020
, godz.
13:00 - 13:40
(zakończone)

data dodania szkolenia: 20.11.2020

Informacje o webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gryficach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Rozwój turystyki w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19. Możliwości wsparcia Innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw w ramach Działania 1.5 RPO WZ 2014 – 2020.”, które odbędzie się 27 listopada 2020 r. w godz. 13.00 – 13.40.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi@gryfice.pl do dnia 26.11.2020 r. do godziny 14.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń. 

Uwaga! W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

27 listopada 2020 roku, w godzinach 13.00 – 13.40.

Gdzie? 

Webinarium zostanie przeprowadzone na platformie zoom. Link wraz z hasłem do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia  (27 listopada 2020 r.). Aby wziąć udział w webinarium, należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do sektora MSP, prowadzących i palujących realizację inwestycji nakierowanych na:

 • rozwój turystyki poznawczej i kulturowej, w tym przede wszystkim rozwój produktu kulturowego opartego o historyczną rekonstrukcję miejsca i czasu,
 • rozwój turystyki wodnej, w tym rozwój Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego i rozwój sieci szlaków kajakowych,
 • rozwój innych form turystyki aktywnej, w tym szczególnie turystyki rowerowej i infrastruktury tworzącej ten produkt turystyczny,
 • rozwój turystyki uzdrowiskowej,
 • rozwój turystyki rodzinnej wynikający z powyższych priorytetów.

Program webinarium (ułożony godzinowo)

 • Powitanie uczestników.
 • Przedstawienie oferty sieci PIFE.
 • Przedmiot konkursu i warunki uczestnictwa.
 • Zasady finansowania oraz kwalifikowalność wydatków.
 • Wniosek o dofinansowanie oraz zasady jego składania.
 • Procedura wyboru projektów.
 • Zasady dotyczące realizacji projektu.
 • Pytania i odpowiedzi.

Organizator webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny w Gryficach
Plac Zwycięstwa 37, Gryfice 72-300
tel.: 91 384 84 89/86
e-mail: lpi@gryfice.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.