Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze to instrument wsparcia projektów badawczo-rozwojowych w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), które zostaną utworzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie zagadnień badawczych wpisujących się w regionalne specjalizacje, zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie w porozumieniu m.in. z przedstawicielami regionalnych ośrodków naukowych.

W ramach agend wsparcie będzie obejmowało projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorstw, przy czym liderem będzie jednostka naukowa.

Ocena projektów zgłaszanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe w ramach RANB będzie dokonywana w oparciu o jakościowe kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IR, które jeszcze nie zostały określone.

Obecnie trwają konsultacje z województwami założeń wdrażania instrumentu.

W procesie wyłaniania agend pierwszym krokiem będzie bowiem zaproponowanie przez regiony zakresów tematycznych i zagadnień badawczych. Następnie NCBiR dokona przeglądu i analizy zgłoszonych zagadnień oraz zaprezentuje agendy badawcze, a dopiero później ogłosi konkursy. W ramach naboru aplikować będą mogły podmioty ze wszystkich województw, nawet jeśli dany Region nie zgłosił żadnego zagadnienia badawczego.

W związku z powyższym proszę o przesłanie proponowanych przez uczelnię zakresów tematycznych oraz zagadnień badawczych (fiszka poniżej) na adres ranb@wzp.pl do dnia 30 listopada 2015 roku.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
281.49 KB