Program Regionalny to jedna z metod realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Wsparcie pochodzące z Pogramu koncentruje się na trzech podstawowych obszarach: gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo.

Wersja obowiązująca od 18.12.2020

Decyzją Komisji Europejskiej C(2020)9514 z 18.12.2020 r zatwierdzającą nową wersję programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawiamy nowy dokument.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
1.16 MB

Pozostałe dokumenty