Program Regionalny to jedna z metod realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Wsparcie pochodzące z Pogramu koncentruje się na trzech podstawowych obszarach: gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo.

Wersja obowiązująca od 22.12.2021

Decyzją C(2021) 9763 z 22.12.2021 Komisja Europejska zaakceptowała zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Pozostałe dokumenty