Wersja 31.2 obowiązująca od 03.10.2018 do 15.10.2018

3 października 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1825/18 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (wersja 31.2).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  • aktualizację załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą poprzez dodanie projektu pn. Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6.