Wersja 29.1 obowiązująca od 22.06.2018 do 08.08.2018

22 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1081/18 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 29.1).

Nowa wersja dokumentu zakłada:

  1. aktualizację załącznika 4 Ramowe plany realizacji działań w zakresie RPRD dla działania 6.5 (typ 2) oraz 6.6 (projekt pozakonkursowy);
  2. aktualizację załącznika 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego poprzez usunięcie danych dotyczących działania 6.5, 7.5 oraz usunięcie następujących projektów:
    • Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Kołbaskowo,
    • Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych;
  3. korekty edycyjne.