Wersja 31.1 obowiązująca od 18.09.2018 do 02.10.2018

18 września 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1693/18 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (wersja 31.1). Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  1. dostosowanie Indykatywnego plany finansowego do Decyzji Wykonawczej Komisji C(2018) 5076 z 26 lipca 2018 r.,
  2. aktualizację załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą poprzez dodanie projektu pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie.