Wersja 4.0 obowiązująca od 16.12.2015 do 01.02.2016

16 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 4.0), zastępujący Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 3.0) z dnia 25 listopada 2015 r.