Wersja 7.1 obowiązująca od 12.04.2016 do 09.05.2016

Uchwałą nr 544/16 z dnia 12 kwietnia  2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 7.1), zastępujący Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 7.0) z dnia 30 marca 2016 r.

W związku z pozytywnym zakończeniem weryfikacji fiszek projektów przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym kończącym proces identyfikacji projektów w działaniach:

1.  5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich):

  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109  na odcinku Trzebusz-Trzebiatów
  • Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno.

2.  5.6 Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym.

zaktualizowano załącznik 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 7.0) - Wykaz projektów w ramach trybu pozakonkursowego.