Wersja obowiązująca od 22.12.2015 do 01.02.2016

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Załączniki

application/pdf
Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym

Wersja obowiązująca od 22.12.2015 do 01.02.2016

214.34 KB