Wersja obowiązująca od 02.02.2016 do 06.07.2016

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Załączniki

application/pdf
Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym

Wersja obowiązująca od 02.02.2016 do 06.07.2016

214.73 KB