Wersja obowiązująca od 07.07.2016 do 10.08.2016

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Załączniki

application/pdf
Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym

Wersja obowiązująca od 07.07.2016 do 10.08.2016

216.85 KB