Najważniejszym dokumentem jest Plan Ewaluacji przygotowywany na cały okres realizacji Programu, czyli na lata 2014-2020. Plan wskazuje, „co, kiedy i jak” powinno zostać zbadane, aby we właściwym czasie otrzymać odpowiednie informacje na temat jakości, skuteczności i efektów zarządzania i wdrażania Programu Regionalnego. 

Wersja obowiązująca od dnia 23.11.2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym Planem Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, który został przyjęty uchwałą nr 101/2017 Komitetu Monitorującego Program Regionalny w dniu 23 listopada 2017 r.

Załączniki

application/pdf
Plan ewaluacji RPO WZ 2014-2020 - aktualizacja

(Wersja obowiązująca od dnia 23.11.2017 r.)

660 KB

Pozostałe dokumenty