Najważniejszym dokumentem jest Plan Ewaluacji przygotowywany na cały okres realizacji Programu, czyli na lata 2014-2020. Plan wskazuje, „co, kiedy i jak” powinno zostać zbadane, aby we właściwym czasie otrzymać odpowiednie informacje na temat jakości, skuteczności i efektów zarządzania i wdrażania Programu Regionalnego. 

Wersja obowiązująca od dnia 14.02.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym kolejny raz Planem Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, który został przyjęty uchwałą nr 20/2019 Komitetu Monitorującego Program Regionalny w dniu 14 lutego 2019 roku.

Pozostałe dokumenty