Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij x

Jesteś tutaj

Wytyczne programowe wskazujące minimalne wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem oraz dokumentowania tego procesu przez instytucje uczestniczące we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 7.10.2015 r. przyjął Wytyczne programowe wskazujące minimalne wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem oraz dokumentowania tego procesu przez instytucje uczestniczące we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wytyczne programowe są skierowane do instytucji uczestniczących w systemie realizacji RPO WZ 2014-2020 (IZ RPO WZ i IP RPO WZ) i obowiązują z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd.