Wersja obowiązująca od 25.01.2019

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego udostępnia Podręcznik Beneficjenta SL2014