Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij x

Jesteś tutaj

Zapoznaj się z wytycznymi programowymi

Poznaj najważniejsze dokumenty związane bezpośrednio z Programem Regionalnym, jeśli szukasz poradników i innych publikacji to przejdź do sekcji: Pobierz poradniki i publikacje. Główny dokument Programu oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych znajdziesz w sekcji Poznaj Program Regionalny i jego zasady.