Nazwa beneficjenta

STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI


Wartość ogółem:
855 926.40

Wydatki kwalifikowalne:
855 926.40

Dofinansowanie:
812 355.12

w tym UE:
727 537.44

Wkład własny:
43 571.28

% dofinansowania:
94.91
Tytuł projektu

Aktywnie w przyszłość

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...