Nazwa beneficjenta

MISJA MATKI BOŻEJ ŚWIATŁOŚCI OŚRODEK ODNOWY ŻYCIA DUCHOWEGO REKTORAT


Wartość ogółem:
819 849.48

Wydatki kwalifikowalne:
819 849.48

Dofinansowanie:
696 872.04

w tym UE:
696 872.04

Wkład własny:
122 977.44

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

EKOinwestycja ograniczająca emisję gazów cieplarnianych poprzez wdrożenie odnawialnych źródeł energii na terenie obiektu Misji Matki Bożej Światłości – Ośrodek Odnowy Życia Duchowego

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł