Nazwa beneficjenta

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
2 601 574.48

Wydatki kwalifikowalne:
1 857 447.54

Dofinansowanie:
1 578 830.40

w tym UE:
1 578 830.40

Wkład własny:
1 022 744.08

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,5 MW - ZPW Pilchowo

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

 

Projekt polegał na zaprojektowaniu, budowie, dostawie, montażu oraz przyłączeniu do krajowego systemu elektroenergetycznego farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,5 MW, wraz z uruchomieniem i uzyskaniem wymaganej dok. formalno-prawnej ,niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji farmy.

Farma, zlokalizowana jest w Szczecinie przy ul. Wodociągowej 5, na terenie ZPW Pilchowo będącym własnością ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.