Nazwa beneficjenta

POWIAT ŚWIDWIŃSKI


Wartość ogółem:
633 190.71

Wydatki kwalifikowalne:
587 980.14

Dofinansowanie:
499 783.07

w tym UE:
499 783.07


% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie powiatu świdwińskiego

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

 

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznej typu on-grid na 7 budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu świdwińskiego o łącznej mocy 0,07 MW.

Obiekty są zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim, powiecie świdwińskim, na terenie gmin: Świdwin (miasto); Połczyn-Zdrój; Rąbino; Sławoborze.

Cele szczegółowe projektu:

- ograniczenie negatywnej presji antropogenicznej na środowisko naturalne,

- wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym oraz pełnie wzorcowej roli we wdrażaniu strategii niskoemisyjnych;

- obniżenie globalnej emisyjności obiektów publicznych na terenie gminy; poprawa jakości powietrza na terenie gminy poprzez obniżenie emisji CO2 i pyłów zawieszonych PM10;

- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych;

- zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z wykorzystaniem taniej energii z OZE.

 

Cele szczegółowe projektu:

- ograniczenie negatywnej presji antropogenicznej na środowisko naturalne,

- wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym oraz pełnie wzorcowej roli we wdrażaniu strategii niskoemisyjnych.